Humlenes Liv
Av: La Humla Suse's Hjemmeside. Dato: Jan. 11, 2017. Endret: May 25, 2017
Bilde av: Helene E. Mørk
Bildelisens: CC BY-NC-SA 4.0

Humledronningen

Om våren ser man bare store humler. De store humlene er dronningene som skal starte hvert sitt humlesamfunn. Humledronninga har ligget i vinterdvale helt siden fjorårets høst. Når hun våkner feter hun seg opp etter vinteren, og gåsunger på selje er svært populært og viktig for de tidlige dronningene.

De tidlige dronningene er de med kort tunge, som jordhumler og trehumle. De sene og langtunga humlene, som åkerhumle og enghumle, må ofte begynne med blomster som blomstrer senere som løvetann og gjerdevikke.

Ulike arter bor på ulike steder, men de fleste bor nedi bakken. Det går ikke lang tid før dronninga finner et gammelt musebol under eller oppå marken, og der rigger hun til sitt eget bol som blir utgangspunkt for et nytt humlesamfunn. Det kalles en “koloni”, og fungerer som en storfamilie, med arbeidsdeling og yngelpleie.

 

Arbeiderene

De ligner miniatyrer av dronninga og kommer på vingene rundt en måned etter at dronninga våkner opp. Med arbeiderne får dronninga endelig hjelp til en rekke oppgaver som å bygge opp et samfunn med alt fra noen titalls til noen hundre humler (nesten bare arbeidere).

Noen arbeidere sanker nektar og pollen, andre holder vakt mens noen ruger på egg og forer yngel og så videre. Etter at første kull med arbeidere er kommet til, kan dronninga oppholde seg mest i bolet og legge nye kull med egg. Befruktede egg blir til hunner (dronninger og arbeidere), mens ubefruktede blir hanner.

For at larver skal utvikle seg til dronninger kreves, i tillegg til ekstra mye nektar og pollen, også et spesielt sekret, et slags stoff, som arbeidere skiller ut. Humlesamfunn er avanserte med arbeidsdeling og yngelpleie. Det er for øvrig et godt «samarbeid» mellom humler og blomster. Blomstene gir humlene nektar (karbohydrater; «drivstoff») og pollen (proteiner; «kroppens byggestener»).  Samtidig bidrar humlene til bestøvningen (pollineringen).

Arbeidere og hanner lever vanligvis fra et par til rundt 5–6 uker, men det er mange farer de må passe seg for. Både dronninger og arbeidere, som utgjør hver sin såkalte kaste av hunner, har stikkebrodd. Imidlertid er humler fredelige og stikker bare hvis man klemmer dem eller roter i bolet.

Nydronninga

Den kommer til verden sammen med et fåtall andre dronninger og flere hanner i «gamledronningas» siste kull på sensommeren. Hun feter seg opp på nektar og pollen i noen dager, og blir i tillegg paret. Deretter graver hun seg rundt 10 cm inn i en (nordvendt) bakke og ligger i dvale der i 8–9 måneder. Alle gamle dronninger, arbeidere og hanner dør før vinteren.

Hanner

På sensommeren og høsten dukker hannhumlene opp. Så snart de er klekt, sammen med de nye dronningene, forlater de bolet og kommer aldri tilbake igjen. I motsetning til de flittige arbeiderne vi ser på sommeren er hannene rolige og trege unntatt når de driver med «baneflyging». Dette er som et slags paringsspill om formiddagen hvor de flyr små runder og skiller ut fermoner (duftstoffer) for tiltrekker seg dronninger! Humlehannene setter fra seg feromoner på planter.

Resten av døgnet kan de sitte på en blomst, midt i matfatet slik at det bare er å slenge ut tunga og slikke i seg energirik nektar. Hannhumlene er glade i tistler.

Hannhumlene har generelt lengre bein og lengre antenner enn hunnene. Hannene har ingen stikkebrodd og ingen pollenkorger for å samle inn pollen. Mange av hannene har gule hår i ansiktet, akkurat som en gul bart!

Hva krever et humlesamfunn?

For at en humledronning skal lykkes med å bygge opp et samfunn (en koloni med utgangspunkt i et bol) og få fram nye dronninger, er det en del som må klaffe:

Det må være rikelig med riktige typer planter i omtrent en kilometers radius rundt bolet fra dronningen etablerer seg i april–juni og til de nye dronningene hun får fram i siste kullet har gravd seg inn for vinteren (vanligvis en gang fra slutten av juli til september).

Det må i tillegg være en lagelig bolplass i området. Svært ofte tas gamle musebol i bruk. Noen arter av humler vil ha musebol under jorden, og andre oppå bakken. Man kan lage spesielle kasser som humlene tar i bruk som bolplass. I tillegg må det være en gunstig overvintringsplass for de nye dronningene, som skal ligge i dvale i 8–9 måneder.

Tilbake til infosiden


Denne artikkelen har en quiz! Trykk her for å ta den.

Fra artikkelen "Humlenes Liv"

Hvem er de tidligste humledronningene?

Hvilken kroppstemperatur har en humle?

Hvor lenger etter dronningen er det til arbeiderene begynner å fly?

Hvor lenge lever en hann?

Ca hvor lenge ligger dronningen i dvale?

Flere artikler i samme kategori

Hvem er våkne?
Humlevåren
Humlehøsten
Humlesommer
Sosiale humler
Hvor mange humler finnes det egentlig?