Vi jobber med å legge inn mer innhold og beskrivelser på denne siden, som vil dukke opp i løpet av de neste ukene.

Velg filter ?

Slik bruker du humlenøkkelen
Klikk på sirkelene i boksene nedenfor for å velge filter i den valgte fargen. For å ta bort et allerede valgt filter, kan du klikke med sirkelen som inneholder en stor X. Dette vil da fjerne filteret for boksen du er inni. Noen humler kan ha flere fargevarianter, og da vil de dukke opp på alle de samsvarende søkene, selv om det ikke ligger bilder inne av alle underfargene.

Klikk på sirkelene i boksene nedenfor for å velge filter i den valgte fargen. For å ta bort et allerede valgt filter, kan du klikke med sirkelen som inneholder en stor X. Dette vil da fjerne filteret for boksen du er inni. Noen humler kan ha flere fargevarianter, og da vil de dukke opp på alle de samsvarende søkene, selv om det ikke ligger bilder inne av alle underfargene.

Kragefarge
Stussen er den øverste stripa på fremkroppen til, altså der kragen eller "nakken" er plasser.

Stussfarge
Stussen er bakenden på humla, altså det nederste leddet. Filteret vårt ser kun på fargen på det aller nederste båndet.

Sjeldenhet
Noen arter er veldig vanlige(grønn), andre er middels vanlige(gul), og noen er sjeldne (rød). Av de røde artene er det noen som er rødlista, altså plassert på listen over arter som er klassifisert som truet.

Hvor de bor
Dette filteret henter ut de artene som bor KUN på de markerte områdene. Velger du fjell, vil du få humler du finner i fjellet, men ikke i lavlandet. Men det kan også være andre humler i fjellet en de som kun holder til der.

Velg Kragefarge ?

Velg Stussfarge ?

Vanlighet ?


Hvor de Bor ?


Alpehumle
Bombus alpinus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Alpehumlene er en av de største humlene som lever i fjellet.

Dronninger: Svart pels på mellomkroppen og det første leddet på bakkroppen, og oransjerød på resten av bakkroppen. Dronningene flyr fra starten av mail til slutten av august

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre. Arbeiderene flyr fra midten av juni til slutten av august.

Hannene ligner dronninga. Hannene flyr fra midten av juli til starten av september.

Bolet deres plasseres som oftest i gnagerbol som ligger under bakken og består av mellom 100-150 humelr.

Alpehumlene er utbredt i fjellet fra nord i Rogaland til Finnmark og ses ofte på blomstrende vier om våren.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2.2 cm
FLYTID

Bakkehumle
Bombus humilis

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Dronningen middels stor, med rufsete pels og jevnt over oransjebrun på hele oversiden. Stripene tvers over på bakkroppen er karakteristisk.

Dronninger: Dronningene flyr fra midten av april til starten av september.

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre. Arbeiderene flyr fra midten av mai til midten av september.

Hannene ligner dronningene. Hannene flyr i midten av juni til midten av september.

Bolet ligger oppå bakken og kolonien består av rundt 50-120 humler.

Bakkehumla finnes mye på sør-østlandet og er funnet en del rundt Oslofjorden. Den er glad i kulturlandskap, veikanter og på annen skrotemark


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
1.7 cm
FLYTID
Dronninger starter gjerne sesongen på løvetann før attraktive planter i erteblomstfamilien blomstrer (fra gjerdevikke til rødkløver).

Barskoghumle
Bombus cingulatus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Barskoghumla er en ganske liten humle som har en oransjebrun mellomkropp og hvit bakstuss. Den likner svært på trehumla men har et svart bånd mellom vingefestene.

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre. Ofte er det svarte vingebåndet svakere.

Hos hannene mangler ofte det svarte vingbåndet. Hannene har lyse hår i ansiktet.

Hvor bolet plasseres er lite kjent, og det samme gjelder kolonistørrelse.

Barskoghumla finnes i skogen og trives best i barskog, fjellbjørkeskog, myrkanter og litt høyereliggende strøk.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.7 cm
FLYTID
Arten er veldig glad i seljetrær, blåblær, skogstorkenebb og bringebær!

Berghumle
Bombus monticola

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Berghumla kjennetegnes ved at den som oftest er mørk på mellomkroppen og rødlig på bakkroppen.

Arbeiderne er mindre enn dronningene, og har ofte gule hår på kragen og skutellet.

Hannene har hvitgule hår i ansiktet og gule bånd på krage og skutell.

Berghumlene plasserer bolet sitt som oftest i et gammelt musebol under bakken. De har små kolonier med rundt 100 humler.

Den er utbredt i fjellstrøk og fjellskoger over det meste av Norge, men kan også leve i daler og i områder mot kysten på våren.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.7 cm
FLYTID

Enghumle
Bombus sylvarum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Fjellhumle
Bombus balteatus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Karakteristisk fargemønster med varmt gulbrune fargebånd.

Dronninger: Fjellhumla har et gult kragebånd og et gult skutellbånd. I tillegg har fjellhumla to gule bånd fremt på bakkroppen. Dronningene flyr fra midten av mai til slutten av august.

Arbeiderne har samme farger, men er mindre. Arbeiderene flyr fra midten av juni til slutten av august.

Ligner dronninga. Hannene flyr fra starten av juli til slutten av august.

Fjellhumlenes bol plasseres under bakken som regel i et gammelt smågnagerbol fra spissmus, lemen eller liknende gnagere. Det er små kolonier på noen titalls individer.

Fjellhumla er å finne mye i fjellbjørkeskogen og over tregrensa.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2.1 cm
Snyltes av: Tundrahumle
FLYTID
Kan forekomme som melanistiske, og da er de svarte med en skittenhvit til rød bakstuss som kan likne litt på en tyvhumle.

Gresshumle
Bombus ruderarius

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Gresshumla kan være vanskelig å skille fra andre humler med likt fargemønster. Rufsete pels. Oransje pollenkorghår.

Dronninger: Den har svart kropp og en rød bakstuss. Dronningen flyr fra midten av april til midten av september.

Arbeiderene flyr fra begynnelsen av mai til slutten av august.

Hannene kan ha lyse hår på krage og skutell. Fly fra midten av juni til midten av august.

Bolet plasserer de under bakken og gjerne i et musebol om de kan finne det. Kolonien er som regel liten med rundt 25-30 humler.

Gresshumla finnes spredt på Østlandet og nordover til Otta, men også på kysten i Vest-Agder og Rogaland.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
1.7 cm
FLYTID
Rødlistet som nær truet. Arten befinner seg gjerne på blomsterenger, tørrbakker og ruderatmark, men kan også like seg på sandstrender.

Hagehumle
Bombus hortorum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Pelsen til hagehumla er som regel svart med et bredt, gult kragebånd og et smalere gult bånd på skutell. Men noen ganger er hagehumla helt svart, det kaller vi for melanisme. Da kan den lett minne om en slåttehumle som også er nesten helt svart.

Arbeiderne ligner dronningene i fargene., men er mindre.

Hannene ligner dronningene i fargene, men er mye mindre.

Bolet plasseres under bakken, fra rett under overflata til en halv meter nede i jorda. De kan ha en 4 til 5 meter lang gang før de kommer fram til humlebolet. Kolonien er nokså liten på 50-120 humler.

Vanlig art over det meste av landet hvor det er masse blomster. Liker rødkløver og blomkarse.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
2 cm
FLYTID
Bare lushatthumla har lengre tunge enn hagehumla. Strekker karakteristisk på beina for å få ut den lange tunge, og flyr ofte med tungen ute på vei fra blomst til blomst.

Jordgjøkhumle
Bombus bohemicus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Kilejordhumle
Bombus cryptarum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Kilejordhumla likner veldig mye på andre jordhumler, og det er utrolig vanskelig å skille dem.

Ligner dronningene, men er mindre.


Som andre jordhumler ligger bolet nede i jorda. I Norge vet vi lite, men i utlandet er kolonien på rundt 70-150 humler.

Kilejordhumla finnes både langs kysten og i innlandet. Utbredelsen i Norge er usikker, men det kan se ut til at den er vanligere i store deler av Norge enn antatt.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.9 cm
FLYTID

Kløverhumle
Bombus distinguendus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Vakker stor og gul humle med snau, tett og jevn behåring.

Dronninger: De kan gjenkjennes ved at den har gulaktig pels på brystet, med et sort bånd mellom vingefestene. Dronningene flyr fra slutten av mai til starten av august

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre. Arbeidere er fra slutten av juni til begynnelsen av september.

Hannene ligner dronninga, men har i tillegg gule hår i ansiktet. De er også litt mindre.

Bolet ligger som regel under bakken og består av mindre enn 100 humler

- I Norge finner vi foreløpig kløverhumla kun på Østlandet, Oslo området og sørover til grensen mot Sverige. Vi finner den stort sett på kløverenger og på erteplanter.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
1.9 cm
FLYTID
Kløverhumla er en av de humlene vi har i Norge som er sterkt truet.

Kragejordhumle
Bombus magnus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Kragejordhumla er veldig lik både lys jordhumle og kilejordhumle, men den har et bredere kragebånd som går et godt stykke under vingefestene.

Ligner dronningene, men er mindre.

Hannene ligner dronninga, og har både svart og gule hår i ansiktet.

Arten har bol under jorda, og da gjerne i gamle musebol om den kan finne det.

Kragejordhumla er en av de sjeldneste humlene å finne i innlandet, men langs kysten er den kanskje den vanligste å finne. Den liker seg godt langs kysten fra Østfold til Troms.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2 cm
FLYTID

Kysthumle
Bombus muscorum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Kysthumla har en jevn pels som er brunoransje på mellomkroppen og litt lysere på bakkroppen.

Arbeiderne ligner dronningene, men er ofte lysere.

Hannene har oransjebrune hår i ansiktet og har litt mindre behåring på bakkroppen.

Bygger bolet sitt på bakken og inni tette gress- og lyng-tuster. Små kolonier på mindre enn 40 humler.

Kysthumla er glad i å være på eng og lyngmark langs kysten, og favorittmaten deres er erteplanter.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
1.8 cm
FLYTID
Rødlistet som nær truet.

Lapphumle
Bombus lapponicus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

Lapphumla er vanskelig å kjennetegne ettersom fargene varierer etter hvor de lever. I nord har de fleste dronningene svarte forkropper med et bredt gulaktig kragebånd og skutellbånd slik som på bildet. Bakkroppen er rødoransje med gult bånd foran og bak. I sør mangler som oftest dronningene de gule båndene helt, og har helt svart forkropp og rødoransje bakkropp.

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre.

Hannene ligner dronninga, men har i tillegg gule hår i ansiktet.

Lapphumla er å finne langs fjellkjeden fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.7 cm
Snyltes av: Lynggjøkhumle
FLYTID

Lundgjøkhumle
Bombus quadricolor

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Lundhumle
Bombus soroeensis

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Lundhumla likner svært på jordhumlene med siden gule og svarte bånd. Men det som skiller den litt ut er at det gule båndet på bakkroppen ofte er brutt i midten.

Ligner dronninga, men er mindre.

Hannene har mer gult og en bred krage som går langt på nedsiden av vingefestene.

Lundhumlene putter bolet sitt under bakken, og har små kolonier.

Lundhumla finnes i hele Norge, til og med i Finnmark. Den liker seg godt i lavlandet med skog hvor det er bærlyng og variert kulturlandskap.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.7 cm
Snyltes av: Lundgjøkhumle
FLYTID
Lundhumlene liker godt bærlyng, storkenebb og geitrams, men er super glad i blåklokker!

Lushatthumle
Bombus consobrinus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Lushatthumla har et avlangt hode og tett pels. Humla erunoransje over hele kroppen med svart og gråhvit bakstuss

Arbeiderne ser ut som dronninga, men er ikke like store.

Hannene ligner på dronningene.

Bolet ligger under bakken eller bare litt nede i jorda. Bolet har 50-70 humler.

Lushatthumla er utbredt hvor enn du finner den lilla planten tyrihjelm. Lushatthumla er nemlig spesialist på å få nektar og pollen utav tyrihjelmen på grunn av den lange tunga.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2 cm
FLYTID
Har en kjempelang tunge som er lengre enn resten av kroppen tilsammen. Husk at tyrihjelm er giftig for mennesker, så du må ikke ta på eller spise på den. Tyrihjelm er ikke gifitig for humlene.

Lynggjøkhumle
Bombus flavidus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Lynghumle
Bombus jonellus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Pelsen til hagehumla er som regel svart med et bredt, gult kragebånd og et smalere gult bånd på skutell. Likner svært på hagehumla i fargene, men den har litt kortere og bredere ansikt som gjør at den skiller seg litt ut.

Arbeiderne ser ut som dronninga, men er ikke like store.

Ligner dronninga, men har gule hår i ansiktet. I tillegg er kragebåndet bredt og går ned langs sidene.

Lynghumlenes bol finnes både på og under bakken, men er også funnet i trær i gamle fuglereir. Kolonien er like store som hagehumlas på rundt 50-120 humler.

Vi finner lynghumla i hele landet, fra kyst til fjell. Den kan nesten gå like høyt til fjells som fjellhumlene! Lynghumla besøker helst røsslyng og andre lyngvekster.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.7 cm
FLYTID
Lynghumla besøker helst røsslyng og andre lyngvekster, men også en rekke andre planter.

Lys jordhumle
Bombus lucorum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Det kan være vanskelig å skille fra andre jordhumler, men båndene på kragen og på bakkroppen er nesten like gule som løvetann.

Arbeiderne ligner dronningene, men er mindre.

Hannene ligner dronningene, men har i tillegg mye lysere hår i ansiktet. Det ligner nesten på en løvemanke!

De har bol nede i jorda og har store kolonier på opptil 200-250 humler.

Lys jordhumle er en av de aller vanligste humlene vi har i Norge. Vi finner dem derfor ikke like mye i nordligere strøk, rundt Finnmark, eller høyt på fjellet.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2 cm
Snyltes av: Jordgjøkhumle
FLYTID

Markgjøkhumle
Bombus sylvestris

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
cm
FLYTID

Markhumle
Bombus pratorum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Markhumla er karakteristisk med sitt tydelige gule kragebånd og sin rødoransje bakstuss.

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre.

Hannene ligner dronningene, men det gule kragebåndet er bredere og har gult hår i ansiktet.

Bolet deres legges under eller på bakken, i musebol, i gamle fuglereir, i fuglekasser og i huskasser. Bolene har fra 50-120 humler.

Markhumla er svært vanlig i hele lande. Selv om markhumla er vanlig i hele Norge finner vi den ikke over skoggrensa.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
1.6 cm
Snyltes av: Markgjøkhumle
FLYTID

Mørk jordhumle
Bombus terrestris

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Har gult kragebånd og gult bånd på bakkroppen. Resten av kroppen er svart med hvit bakstuss. De har mørkere og mer oransjefarget bånd på krage og bakkropp enn det andre jordhumler har.

Arbeiderne ser ut som dronninga, men er ikke like store.

Ligner dronninga, men kragebåndet går et stykke nedfor vingefestene.

De bygger bol under jorda hvor de har flere hundre individer. En dronning som levde i et bol laget av humleekspert Atle Mjelde i fangenskap greide å få frem over 4000 individer!

Mørk jordhumle har siden 1950-tallet blitt en svært vanlig art mange steder i Norge. Den kan bli funnet på vestlandet rundt Bergen og Stavanger, langs Sørlandet og hele Østlandet. Den er til og med blitt funnet i Narvik!


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2.1 cm
FLYTID
Mørk jordhumle er den humlearten som blir brukt i veksthus for å pollinere veksthusplanter som tomat, paprika og jordbær.

Polarhumle
Bombus polaris

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Polarhumlen kan likne veldig på andre humlearter som har svart- og rødfarget kropp, men hos polarhumlen er rødfargen på bakkroppen ganske så blek.

Dronninger: Dronningen er stor og sort til og med det første leddet på bakkroppen, og gjerne en del sort også på fremre kant av det andre bakkroppsleddet. R Dronningene flyr fra midten av mai til midten av august

Arbeiderne ligner dronninga. Arbeiderene flyr fra slutten av juni til slutten av august.

Hannene ligner hunnene, men hannene kan ha gult på krage og skutell.

Bolet deres plasseres under bakken i et smågnagerbol som de finner.

Polarhumlen finnes i den nordlige delen av Hardangervidda til den nordlige delen av Dovrefjell. Men det kan også finnes spredt nord for polarsirkelen.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2.1 cm
FLYTID
Arten lever stort sett i fjellområdene, og liker seg i kalkrike fjellheier hvor den kan spise mjeltarter som den er så glad i!

Sibirhumle
Bombus semenoviellus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID
Kun ett funn er gjort av denne arten i Norge, og det var på Asmaløy i Hvaler kommune i Østfold der en dronning med pollenklumper ble håvet mens den gikk på tiriltunge på en kystnær tørreng 5. juni 201

Slåttehumle
Bombus subterraneus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Slåttehumla er som regel ganske store og helt svarte med litt brunlig bakstuss. De likner veldig på melanistiske hagehumler. Noen ganger har slåttehumla en svak gul flekk på hver side av kragen, og også gule hår på skutellen.

Dronninger: Ligner dronninga. Dronningene flyr fra midten av mai til slutten av juli

Arbeiderene flyr fra midten av juni til slutten av august.

De har mye lys/gul behåring

Bolet ligger under bakken og har veldig små kolonier på rundt 20-30 humler.

Slåttehumla er en sjelden humle, og vi tror den i dag hovdesaklig er å finne rundt Oslofjorden.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
2 cm
FLYTID
Slåttehumla er en sjelden humle, og vi tror den i dag hovdesaklig er å finne rundt Oslofjorden.

Steingjøkhumle
Bombus rupestris

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Steinhumle
Bombus lapidarius

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Kroppen er helt svart hvor kun bakstussen har en skarp rødfarge. Har jevn og tett pels som er fløyelsmyk.

Arbeiderne ligner dronningene, men er mindre.

Hannene ligner dronningene, men har i tillegg et gult kragebånd og gule hår i ansiktet. Pelsen er litt mer rufsete.

De har bol som oftest nede i jorda, murer og steingjerder. Koloniene kan være fra 100-300 humler.

Er enda ikke funnte nord for Trondheimsfjorden. Er en av de vanligste humlene og finnes typisk i hager, parker og veikanter med mye kløver.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2 cm
Snyltes av: Steingjøkhumle
FLYTID
Arbeidere og hanner ses ofte på hvitkløver, mens dronningene gjerne oppsøker rødkløver.

Taigahumle
Bombus sporadicus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Taigahumla kan likne på jordhumlene, men har ganske lange og litt mørkere vinger enn de andre jordhumlene.

Arbeiderne ligner dronninga, men er mindre.

Ligner dronningene.

Bolet deres ligger under bakken.

Taigahumla finnes i mesteparten av landet vårt.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2.1 cm
FLYTID
Denne humla liker å besøke mange forskjellige planter, men den er spesielt glad i kurvplanter og geitrams!

Tregjøkhumle
Bombus norvegicus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Trehumle
Bombus hypnorum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Trehumla har brunaktig mellomkropp og svart bakkropp med hvit bakstuss.

Arbeiderne ser ut som dronninga, men er ikke like store.

Hannene ligner dronninga, men halve bakkroppen er brun.

Bolet plasseres vanligvis på et mørkt, skjermet sted over bakken som i et hult tre, en fuglekasse, et svalereir eller i en husvegg. Koloniene kan være ganske store, fra 80-400 humler.

Trehumla er svært vanlig i Norge. Den er like vanlig å finne i hager som i skog og mark.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
Middels cm
Snyltes av: Tregjøkhumle
FLYTID
Trehumla er den humla beskytter bolet sitt mest aggrisivt

Tundrahumle
Bombus hyperboreus

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Tundrahumla er den største humlearten vi har i Norge. Den har gylne, brunaktige bånd og er den eneste arten i Norge med en helt svart bakstuss.

Dronninger: Tundrehumla har et brunoransje kragebånd og skutellbånd. De to første båndene av bakkroppen er også brunoransje. Resten av humla er svart. Dronningene flyr fra midten av juni til slutten av august.

Tundrahumla produserer nesten aldri arbeidere.

Hannene ligner dronninga, men er mindre.

Bol i bakken, og meget små kolonier fordi dronningen starter sent, samt at det er barske forhold og kort sesong i høyfjellet.

Tundrahumla finnes bare i fjell og er funnet fra Jotunheimen til Dovrefjell, men det er også spredte forekomster nord for polarsirkelenApril
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2.3 cm
Snylter på: Fjellhumle
FLYTID
Arten er en sosialparasitt, det vil si at den prøver å ta over andre humlebol , og mangler da ofte egne arbeidere. Den prøver ofte å ta over bolet til fjellhumle, aplehumle, polarhumle

Tyvhumle
Bombus wurflenii

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Tyvhumla har lang og rufsete pels som er svart på mellomkroppen og fremst på bakkroppen, mens bakstussen er rødaktig.

Arbeiderne ser ut som dronninga, men er ikke like store.

Hannene ser ut som dronninga, men har i tillegg et gult kragebånd. Har litt gul behåring i ansiktet.

Tyvhumla har bolet sitt nede i bakken.

Vi finner tyvhumla i meste parten av landet vårt og er mest vanlig i fjellskogen. Tyvhumla liker veldig godt planter som tyrihjelm og erteplanter.


April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
2 cm
FLYTID
Tyvhumla har fått navnet sitt fordi den stjeler nektar fra blomstene. Tyvhumla bruker sine kraftige kjever til å bite et hull i dype blomster hvor nektaren ligger.

Åkergjøkhumle
Bombus campestris

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL-April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
KORT TUNGE
cm
FLYTID

Åkerhumle
Bombus pascuorum

Foto av: Arnstein Staverløkk
Bildelisens: CC BY 3.0

DRONNING

ARBEIDERE

HANNER

BOL

Det finnes tre ulike underarter i Norge. Det betyr at åkerhumler ser forskjellig ut avhengig av hvor de lever i Norge. Den vanligste er den som er beskrevet under. I Midt-Norge har åkerhumla lysegule hår på siden av kroppen. Nord for polarsirkelen finner du åkerhumler som er oransjebrun på hele bakkroppen.

Dronninger: Brunoransje med et bredt svart bånd på bakkroppen.Dronningene flyr fra slutten av mars til begynnelsen av november

Arbeiderne ser ut som dronninga, men er ikke like store.Arbeiderne flyr fra starten av mai til starten av oktober.

Hanenne er mindre og ligner dronningene. Hannene flyr fra midten av juni til midten av oktober

Åkerhumla er en av få humler som klarer å lage bolet fra bunn av, uten hjelp fra et musebol. Bolet ligger på bakken og har en relativt liten koloni på rund 60-150 humler.

Åkerhumla er en av de aller vanligste humlene vi har i Norge, , men er ikke mye observert i Finnmark. Den trives i mange typer landskap, men ikke noe særlig i fjellet.April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
5 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
6 - 8
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
8 - 8
LANG TUNGE
1.8 cm
Snyltes av: Åkergjøkhumle
FLYTID

Tekstene på denne siden er skrevet av Eiril og Stine. All kartinformasjon er hentet fra artsdatabanken, kontrollert av Roald, og redigert av Stine. Foto er hentet fra artsdatabanken, og tilpasset av Helene.