Lynghumle

Denne lynghumla fikk en vanndråpe midt i fjeset rett før den ble fotografert, og ser derfor litt pjuskete ut! Sett på vei opp mot Våttakammen i bymarka i Trondheim, 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Lapphumle?

En lapphumle som og kan være en berghumle, for det kan være litt vanskelig å se forskjell på dem. Sett på Setermjelt i veikanten på Oppdal 30 juni 2017.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Alpehumle

Alpehumle på lyngplante, sett på toppen av Våttåhaugen i Oppdal, 30 juni 2017.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Alpehumle

Alpehumle på lyngplante, sett på toppen av Våttåhaugen i Oppdal, 30 juni 2017.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Polarhumle

Polarhumle sett mellom Hjerkinn og Viewpoint Snøhetta på Dovre, 1 juli 2017!

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Polarhumle

Polarhumle sett mellom Hjerkinn og Viewpoint Snøhetta på Dovre, 1 juli 2017!

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Polarhumle

Polarhumle sett mellom Hjerkinn og Viewpoint Snøhetta på Dovre, 1 juli 2017!

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Tyvhumle

Tyvhumla biter hull i toppen av tyrihjelmblomstene, for å snike til seg nektar. Øverst kan du se et lite hull på den nederste blomsten, og nedenfor ei tyvhumle på en lupin. Oppdal, 29 juni 2017

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Markhumle på ullvier

Markhumle på ullvier

Bilde av: Kristin Odden Nystuen

Lisens: CC BY 3.0