Fra artikkelen "Humlenes Liv"

Hvem er de tidligste humledronningene?

Hvilken kroppstemperatur har en humle?

Hvor lenger etter dronningen er det til arbeiderene begynner å fly?

Hvor lenge lever en hann?

Ca hvor lenge ligger dronningen i dvale?