Humler generelt

Er humler bier?

Humler overtar ofte bol fra andre arter, men hvilke dyrehjem vil de ikke overta?

Hvor lang tunge har lusehatthumla?

Hvilken kroppstemperatur har en humle?

Hvor lenge lever en hann?

Kan humlene bite?

Kan alle voksne humler fly?