Åkergjøkhumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Taigahumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Trehumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Polarhumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Alpehumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Lushatthumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0