Kløverhumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Kysthumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Hagehumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Tyvhumle

Denne video viser hvordan tyvhumlen borer et hull og "stjeler" nektar uten å hjelpe blomstene med pollinering.

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Åkergjøkhumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0


Taigahumle

Laget av Gunnar O. Nilsen, Pegon Film
Lisens: CC BY 4.0

Se alle kategoriene