Sosiale humler

De fleste humler er sosiale insekter og danner samfunn.

Hvor mange humler finnes det egentlig?

I verden i dag er det litt over 250 humlearter.