Steinhumle

Tegnet på Barnehammern 2017, Lørdag 10. juni i Trondheim.

Bilde av: Isak, 6 år

Humle

Tegnet på Barnehammern 2017, Lørdag 10. juni i Trondheim.

Bilde av: Edvard, 7 år

Åkerhumle

Ilsvika 8 mai, 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Åkerhumle

Ilsvika 8 mai, 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Åkerhumle

Ilsvika 8 mai, 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Åkerhumle

Ilsvika 8 mai, 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Markhumle på selje

Ilsvika 9 mai, 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Markhumle

Markhumle i Fagervika i Trondheim, 20 juni 2016.

Bilde av: Helene E. Mørk

Lisens: CC BY-NC-SA 4.0

Markgjøkhumle

Hann av markgjøkhumle Bombus sylvestris, Mjanger i Masfjord, Hordaland. Merk at T1 er relativt mørk, samt at T6 og T7 har et rødaktig skjær. Disse karakterene skiller den normalt fra de nærstående art

Bilde av: Arnstein Staverløkk, NINA

Lisens: CC BY 3.0